ČMKU

Českomoravská kynologická unie (ČMKU)

MEZINÁRODNÍ KYNOLOGICKÁ FEDERACE / FCI KALENDÁŘ VÝSTAV / DOG SHOW CALENDAR KONTAKTNÍ FORMULÁŘ / CONTACT FORM

Mezinárodní kynologická federate

Českomoravská kynologická unie ()

Českomoravská kynologická unie (zkratka ČMKU) je dobrovolným sdružením právnických osob, které zastřešuje kynologickou činnost na území České republiky. ČMKU byla založena v prosinci 1992. Je řádným členem Mezinárodní kynologické federace () a řídí se jejími předpisy.

ČMKU je považována za nástupkyni Československé kynologické unie, jež zastřešovala naši kynologii až do 2. světové války, a následnici tří spolků zaměřených na plemena lovecká, pracovní a společenská, jež vznikly zhruba roku 1960.

V Mezinárodní kynologické federaci zastupuje Českou republiku Českomoravská kynologická unie (ČMKU), která je jejím řádným členem.

Činnost ČMKU

V rámci České republiky:

 • hájí zájmy kynologů a kynologie vůči exekutivním orgánům, orgánům státní správy a samosprávy, vůči dalším třetím osobám a v zastupitelských orgánech na všech stupních
 • zabezpečuje vedení plemenných knih
 • je garantem za vydávání a pravost průkazů původu
 • vede registr názvů chovatelských stanic a zajišťuje jejich ochranu
 • zabezpečuje provádění kontrol chovů a dokumentace podkladů pro zápis vrhů do plemenných knih, a to na všech úrovních. Kontrolní činnost členských právnických osob tím není dotčena
 • pořádá mezinárodní výstavy a mezinárodní sportovní akce, jejichž zajištěním může pověřit některého člena za předem stanovených podmínek
 • koordinuje kynologické akce a sestavuje jejich kalendářní plány
 • zabezpečuje zkoušky, jmenování a další vzdělávání rozhodčích exteriéru, vede evidenci rozhodčích a čekatelů exteriéru, tyto jmenuje, odvolává, případně jim pozastavuje činnost. Obdobné úkony provádí pro rozhodčí výkonu prostřednictvím určených členských svazů či dalších členských subjektů
 • vydává vzorové řády a směrnice
 • uděluje šampionáty ČR
 • projednává standardy národních plemen, ověřuje oficiální překlady a předává je členským subjektům
 • ověřuje předpisy svých členů, zda jsou v souladu s předpisy FCI a normami ČMKU
 • propaguje kynologii v tisku a sdělovacích prostředcích
 • spolupracuje na poli ochrany zvířat s orgány státní správy, občanskými sdruženími a s dalšími organizacemi i jednotlivci
 • zabezpečuje pro své členy odbornou a právní poradenskou činnost
 • podává odborná vyjádření

V rámci mezinárodních styků:

 • je výhradním zástupcem České republiky v FCI
 • má výhradní právo a povinnost hájit zájmy svých členů
 • deleguje své představitele na zasedání FCI a podává návrhy na zástupce ČR do komisí FCI
 • zajišťuje kontakt svých členů s FCI
 • předává FCI termíny mezinárodních kynologických akcí v ČR
 • vede seznamy mezinárodních rozhodčích a předává je FCI
 • zpracovává a předává návrhy a připomínky k návrhům FCI
 • navazuje a udržuje styky s členskými organizacemi FCI
 • informuje členy ČMKU o výsledcích mezinárodních jednání

Zpět na začátek

 

dogexpo.cz - facebookLíbí se Vám naše stránky? Budeme potěšeni, podpoříte-li DogExpo.cz na sociální síti Facebook. Děkujeme.

Upozornění:
DogExpo.cz není organizátorem žádné výstavy psů publikované na svých webových stránkách a nezodpovídá za aktuálnost informací poskytnutých organizátory. V případě změn nás neváhejte kontaktovat.

Zdroj:
Informace – webové stránky FCI, webové stránky ČMKU
Obrázky – fotografie označené logem „DogExpo.cz“ jsou majetkem DogExpo.cz a slouží jako ilustrační fotografie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *