Výstaviště AGROKOMPLEX

SK-Nitra, Výstavisko AGROKOMPLEX

začátek

MVP PODLE ROKU / DOG SHOWS BY YEARS MVP PODLE ZEMÍ / DOG SHOWS BY COUNTRIES MVP PODLE MÍSTA / DOG SHOWS BY LOCATIONS
nahrávám mapu....

Adresa / Address:
Výstavná 654/4, Nitra, 949 01, Nitriansky kraj, Slovensko / Slovakia


Výstaviště AGROKOMPLEX
Exhibition Center AGROKOMPLEX

Brno

V organizaci výstav a veletrhů má výstaviště AGROKOMPLEX v Nitře má více než čtyřicetiletou tradici. Výstavní činnost je zaměřena na vytváření komunikačních příležitostí pro odbornou a laickou veřejnost, poskytovaní prostor na zábavu, kulturní i společenské akce. Součástí jsou výstavní políčka a Slovenské zemědělské muzeum (cca 8 900 m²) zahrnující výstavní prostory, skanzen, Nitrianskou polní železnici a knihovnu. Posláním v oblasti muzejnictví je zkoumat na základě stávajícího sbírkového fondu historický vývoj zemědělství a zprostředkovávat informace o něm veřejnosti, udržovat stávající a vytvářet novou exponátní i znalostní bázi. Organizing of trade fairs and events in Exhibition Center AGROKOMPLEX has the tradition of more than forty years. Exhibition activities are focused on creating communication opportunities for professionals and the public, providing facilities for entertainment, cultural and social events. The sample field and garden part and the Slovak Agricultural Museum (about 8 900 m²) including the exhibition area, the open air museum, the field railway and the library are the part of the fairground. The mission of the museology sphere is to examine the historical development of agriculture based on the existing collections and to transmit information to the public, to maintain existing and to create a new exhibition and knowledge database.
Společnost má dlouhodobou vysokou reputaci v národních i mezinárodních obchodních kruzích. Je členem Středoevropské výstavnické aliance CEFA a Evropské federace výrobců dřevozpracujících strojů Eumabois a dalších. The company has a high long-term reputation. It is the member of the Central European Fair Aliiance CEFA and the European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers Eumabois and others.

Zpět na začátek / Back to Top

.

Údaje o výstavišti Data about exhibition center
 • vnitřní výstavní prostory: 40 906 m²
 • vnější výstavní prostory: 50 000 m²
 • 15 výstavních pavilonů
 • 1 kongresová hala
 • 5 kongresových místností
 • plánek výstaviště
 • indoor exhibition space: 40 906 m²
 • outdoor exhibition space: 50 000 m²
 • 15 exhibition halls
 • 1 congress hall
 • 5 congress rooms
 • exhibition center plan

AGROKOMPLEX
Mapa výstavního areálu AGROKOMPLEX v Nitře / Plan of ExhibitionCenter

Zpět na začátek / Back to Top

.

Dopravní dostupnost  Traffic availabilty
Výhodou výstaviště AGROKOMPLEX v Nitře je jeho dopravní dostupnost.

Doprava na výstaviště:

Advantage of Exhibition Center AGROKOMPLEX in Nitra is its transport accessibility.

Transport to Exhibition Center:

AGROKOMPLEX
Mapa vjezdů na výstaviště AGROKOMPLEX v Nitře / Map of entrances

Zpět na začátek / Back to Top


Plánované výstavy psů / Planned Dog Shows

Žádné výstavy / No shows

Zpět na začátek / Back to TopUplynulé výstavy psů / Past Dog Events

DUO NITRADOG 2015 Nitra DUO NITRADOG 2014 Nitra (mezinárodní výstava psů Slovensko)
29.11.2014 - 30.11.2014 / 09:00 - 17:00
Nitra, Slovensko, Slovensko / Slovakia
Mezinárodní výstava psů Nitra 16.-17.1.2016 WINTERSHOW 2015 Nitra (mezinárodní výstava psů Slovensko)
10.01.2015 - 11.01.2015 / 09:00 - 17:00
Nitra, Slovensko, Slovensko / Slovakia
CACIB DOG SHOW NITRA 2017 (Slovensko/ Slovakia) NITRADOG 2015 Nitra (mezinárodní výstava psů Slovensko)
28.02.2015 - 01.03.2015 / 09:00 - 17:00
Nitra, Slovensko, Slovensko / Slovakia
GRAND PRIX SLOVAKIA 2016 Nitra GRAND PRIX SLOVAKIA 2015 Nitra (mezinárodní výstava psů Slovensko)
06.06.2015 / 09:00 - 17:00
Nitra, Slovensko, Slovensko / Slovakia
DERBY WINNER SHOW 2016 DERBY WINNER SHOW 2015 Nitra (mezinárodní výstava psů Slovensko)
07.06.2015 / 09:00 - 17:00
Nitra, Slovensko, Slovensko / Slovakia
DUO NITRADOG 2015 Nitra DUO NITRADOG 2015 Nitra (mezinárodní výstava psů Slovensko)
28.11.2015 - 29.11.2015 / 09:00 - 17:00
Nitra, Slovensko, Slovensko / Slovakia
Mezinárodní výstava psů Nitra 16.-17.1.2016 Mezinárodní výstava psů Nitra 16.-17.1.2016
16.01.2016 - 17.01.2016 / 09:00 - 17:00
Nitra, Slovensko, Slovensko / Slovakia
CACIB DOG SHOW NITRA 2017 (Slovensko/ Slovakia) NITRADOG 2016 (mezinárodní výstava psů Slovensko)
02.04.2016 - 03.04.2016 / 09:00 - 17:00
Nitra, Slovensko, Slovensko / Slovakia
GRAND PRIX SLOVAKIA 2016 Nitra GRAND PRIX SLOVAKIA 2016 Nitra (Slovensko - Slovakia)
11.06.2016 / 09:00 - 17:00
Nitra, Slovensko, Slovensko / Slovakia
DERBY WINNER SHOW 2016 DERBY WINNER SHOW 2016 Nitra (Slovensko - Slovakia)
12.06.2016 / 09:00 - 17:00
Nitra, Slovensko, Slovensko / Slovakia
CACIB DOG SHOW NITRA 2016 (Slovensko / Slovakia) CACIB DOG SHOW NITRA 2016 (Slovensko / Slovakia)
03.12.2016 - 04.12.2016 / 09:00 - 17:00
Nitra, Slovensko, Slovensko / Slovakia
CACIB DOG SHOW NITRA 2017 (Slovensko/ Slovakia) CACIB DOG SHOW NITRA 2017 (Slovensko / Slovakia)
14.01.2017 - 15.01.2017 / 09:00 - 17:00
Nitra, Slovensko, Slovensko / Slovakia

Zpět na začátek / Back to Top

 
dogexpo.cz - facebookLíbí se Vám naše stránky? Budeme potěšeni, podpoříte-li DogExpo.cz na sociální síti Facebook. Děkujeme.

Upozornění:
DogExpo.cz není organizátorem žádné výstavy psů publikované na svých webových stránkách a nezodpovídá za aktuálnost informací poskytnutých organizátory. V případě změn nás neváhejte kontaktovat.

Zdroj:
Informace - webové stránky FCI, jednotlivých členů FCI, chovatelských sdružení a spolků a dalších pořadatelů těchto akcí
Obrázky - fotografie označené logem "DogExpo.cz" jsou majetkem DogExpo.cz a slouží jako ilustrační fotografie

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *